Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce plików cookies.

Zakup i dostawa artykułów spożywczych 2016 - wybór ofert
Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
<wszyscy>

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nazwa zamówienia: zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie – nr sprawy 1/2016.
Zamawiający: Centrum Opieki nad Dzieckiem działając na mocy art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej Pzp. zawiadamia, że jako najkorzystniejszą wybrana została oferta w poszczególnych częściowych zamówienia:

Część I – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne oferta nr 1 złożona przez firmę Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński Ząbrów 30, 78-120 Gościno
- cena oferty 147 761,27 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 1) wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji zawartych warunków zamówienia dalej (SIWZ), którym była cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XI, pkt. 3 siwz.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy firm , siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Łączna punktacja
1 Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno
100
8 „MADAR” Dariusz Watral Ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin 99,95

 

Część II – produkty mleczarskie oferta nr 5 złożona przez firmę Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15 -959 Białystok
- cena oferty 120 453,68 PLN brutto


Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 5) wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji zawartych warunków zamówienia dalej (SIWZ), którym była cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XI, pkt. 3 siwz.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy firm , siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Łączna punktacja
1 Hurtownia Wielobranżowa Rojan Spółka Jawna J. Patruś & R. Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno
72,45
5 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego ul. Handlowa 4, 15 -959 Białystok

100

7 CENTRUM ZAOPATRZENIA PRZEMYSŁOWEGO Dariusz Łobacz
ul. Świerszczowa 2 71-115 Szczecin
83,67

 

Część III – różne produkty spożywcze oferta nr 6 złożona przez firmę F.H.U. „CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin
- cena oferty 120 453,68 PLN brutto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 6) wybrana została zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji zawartych warunków zamówienia dalej (SIWZ), którym była cena. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w rozdz. XI, pkt. 3 siwz.
Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy firm , siedziby i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.
Nr oferty Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy Łączna punktacja
2 P.P.H. „POLARIS” Małgorzata Gruszczynska ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz 93,45
3 UNIMA Sp. z o.o w Warszawie Hurtownia Art. Spożywczych Ul. Zdrojowa 4, 65-142 Zielona Góra

89,93

6 F.H.U. „CHEM-AJ” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A, 71-112 Szczecin

100

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem, albo w terminie 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj1064